We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
News > recent tax developments 11/2022

recent tax developments 11/2022

Bilten – 23.11.2022

Dana 17. studenoga 2022. godine objavljen je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o dodatnom porezu na dobit i isti je trenutno u javnoj raspravi.

Istim se predlaže uvođenje dodatnog poreza na dobit kao oblika solidarnog doprinosa u uvjetima energetske krize.

Prema ovom Prijedlogu zakona obveznici dodatnog poreza na dobit su obveznici poreza na dobit utvrđeni koji u poreznom razdoblju 2022. godine ispune dva uvjeta:

  1. ostvare prihode veće od 300.000.000,00 kuna.
  2. utvrde oporezivu dobit u iznosu većem za 20 % u odnosu na prosjek oporezive dobiti iz četiri prethodna porezna razdoblja. Prethodna porezna razdoblja počinju od 1. siječnja 2018. godine tj. obuhvaćaju posljednja četiri porezna razdoblja (2018.-2021. godine). Oporeziva dobit je definirana kao razlika prihoda i rashoda uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit tj. dobit koja je iskazana na red.br. 36. ili 39. Obrasca PD. Ako je porezni obveznik u nekom od prethodnih poreznih razdoblja iskazao porezni gubitak, za potrebe izračuna dodatnog poreza uzima se da je oporeziva dobit tog poreznog razdoblja 0 kn.

Porezna osnovica je definirana kao pozitivna razlika dobiti iz poreznog razdoblja 2022. godine i prosjeka iz prethodna četiri porezna razdoblja uvećane za 20 %. Stopa dodatnog poreza na dobitak je 33 %.

Porezni obveznik ima obvezu platiti porez na dobit utvrđen po standardnoj stopi od 18 %, a potom će na ostvarenu dodatnu dobit utvrđenu prema gore navedenim uvjetima imati obvezu platiti dodatni porez na dobit po stopi od 33 %.

Dodatni porez se plaća neovisno o djelatnosti koju porezni obveznik obavlja i radi se o jednokratnom porezu za 2022. godinu. Obračun i plaćanje dodatnog poreza na dobitak su u rokovima propisanim za prijavu poreza na dobit.

Dodatni porez na dobit obračunava se za porezno razdoblje koje je počelo od 1. siječnja 2022. godine. Propisane su prilagodbe za porezne obveznike čije porezno razdoblje nije kalendarska godina, a to je razdoblje izjednačeno s trenutnim propisom o porezu na dobit. Tako će obveznici poreza na dobit kojima je porezno razdoblje započelo npr. 1. listopada 2022. utvrditi i platiti prvu obvezu dodatnog poreza na dobit tek nakon 1. listopada 2023., i slično.

Oni porezni obveznici koji su obveznici plaćanja solidarnog doprinosa prema Uredbi Vijeća (EU) 2022/1854, nisu obvezni dodatno plaćati dodatni porez na dobit.

Očekuje se skoro prihvaćanje ovog Zakona te će se u roku od 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu donijeti Pravilnik koji će propisati više detalja i način zakonske provedbe.

Za sva pitanja slobodno nam se i sa povjerenjem javite.

autori

  • Pavo Djedović
    Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva

Let's get in touch!
Kontakt