We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Porezno savjetovanje > Transferne cijene

Globalni kontekst transfernih cijena

Sve veća globalizacija svjetskog gospodarstva imala je ogroman utjecaj na međunarodnu trgovinu između kompanija članica grupacija. To također znači da su propisi o transfernim cijenama postali glavni fokus nacionalnih fiskalnih tijela. Mogućnost da bi aktivnosti transfernih cijena mogle dovesti do situacije u kojoj se profiti prebacuju na druga područja na način koji nije u skladu sa stvarnim procesom stvaranja vrijednosti i poslovnim aktivnostima partnera u transakciji, već je neko vrijeme središnja točka poreznih kontrola , osobito nakon što je OECD objavio BEPS akcijski plan.

Brojni dodaci propisima o transfernim cijenama (npr. u vezi s raspodjelom rizika, izvršavanjem funkcija DEMPE u vezi s tzv. nematerijalnom imovinom, transfernim cijenama usluga, povećanim ponderima prema metodi podjele dobiti itd.), kao i povećanim zahtjevima za usklađenost s transfernim cijenama (npr. dokumentacijski pristup na tri razine koji se sastoji od izvješćivanja po državama, glavne dokumentacije (Master file) i lokalne dokumentacije (Local file)) i povezani zahtjevi za transparentnošću stvaraju složene izazove za porezne obveznike.

Naš iskusni tim sastoji se od stručnjaka za transferne cijene koji vam mogu pomoći sa svim aspektima vaših domaćih i inozemnih obveza vezanih uz transferne cijene i zahtjevima za dokumentacijom, te s planiranjem i provedbom međunarodnih lanaca vrijednosti. Analiziramo trenutnu situaciju, prilagođavamo postojeće sustave transfernih cijena ili radimo s vama na razvoju preporuka za uspostavu porezno optimiziranog sustava transfernih cijena koji je dizajniran da uzme u obzir poslovne parametre, smanji rizik od dvostrukog oporezivanja i spriječi skupe i dugotrajne rasprave s poreznim vlastima. Ako je potrebno, također možemo pomoći u obrani postojećih mehanizama i sustava transfernih cijena unutar grupe. U tu svrhu možemo se osloniti na našu dobro poznatu međunarodnu mrežu partnerskih odvjetničkih društava – mrežu koja je svoju vrijednost dokazala mnogim uspješnim zajedničkim projektima.

Naše usluge

 • Ažuriranje postojećih/konceptualizacija i implementacija sustava transfernih cijena usklađenih s BEPS-om i porezno optimiziranim vrijednosnim lancima
 • Stvaranje jasnih funkcija i struktura rizika te optimizacija transakcija opskrbe i usluga unutar grupe
 • Analiza utjecaja promjena na strukturu grupe (poslovno restrukturiranje)
 • Razvoj/podrška s prikazom aspekata specifičnih za određivanje cijene kod transakcija opskrbe i usluga unutar grupe (uključujući pripremu ugovora o opskrbi unutar grupe, ugovora o uslugama, licencama itd.)
 • Financiranje unutar grupe, implementacija cash pool-ova
 • Osmišljavanje premještanja zaposlenika unutar grupe
 • Učinkovito prepoznavanje rizika transfernih cijena i potencijala za optimizaciju
 • Prilagođena brza provjera za brzu identifikaciju potencijalnih rizika transfernih cijena
 • Konceptualizacija i implementacija učinkovitih i prilagođenih modela dokumentacije o transfernim cijenama u skladu sa zakonskim zahtjevima (centralizirani dokumentacijski pristupi, master/local file, CbC izvješćivanje itd.)
 • Savjeti za alate podržane automatizacijom ili rješenja temeljena na webu kako bi se osigurala jedinstvena dokumentacija u svim zemljama
 • Podrška u poreznim nadzorima kako bi se sporovi mogli riješiti sporazumno bez uplitanja sudova
 • Upravljanje bilateralnim i multilateralnim postupcima arbitraže i međusobnog dogovaranja (MAP)
 • Obrana postojećih mehanizama transfernih cijena upostavljenih unutar međunarodnih grupacija i sustava transfernih cijena u žalbenom postupku
 • Zahtjev za donošenje obvezujućih mišljenja i iniciranje sporazuma o transfernim cijenama (APA)
 • Savjeti o: PDV-u, carinama i vanjskotrgovinskom zakonodavstvu vezanim uz transferne cijene
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Ante Pavić
  Porezni savjetnik | Partner
Let's get in touch!
Kontakt