We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Knjigovodstvo > Knjigovodstvo | Godišnja izvješća

Veći uvid u računovodstvo i godišnje financijske izvještaje

Uspjeh poduzeća, između ostalog, ovisi o dobrim računovodstvenim procesima. Ti procesi, koji uključuju i izradu godišnjih financijskih izvještaja, moraju biti ispravni, učinkoviti i pravodobni. Koristeći suvremene radne alate, digitalnu infrastrukturu i vrhunsku stručnost, pomažemo vam upravljati rastućom složenošću vaših računovodstvenih izazova.

Posao na daljinu postao je nova stvarnost, dok je glomazan proces traženja dokumenata postao stvar prošlosti. Digitalne metode rada i radni alati poput sučelja postali su bitne značajke naših radnih rutina. Naši stručnjaci mogu riješiti te probleme umjesto vas – brzo i učinkovito. Uz oslanjanje na svoje veliko iskustvo i poslovno znanje, naš interdisciplinarni tim također primjenjuje najnovije tehničke inovacije kako bi učinkovito i na vrijeme implementirao najnovije zahtjeve – također u pogledu godišnjih financijskih izvještaja.

Naše usluge

 • Knjigovodstvo i troškovno računovodstvo uz stalni online pristup vašim računovodstvenim podacima
 • Financijsko računovodstvo na vašim sustavima (SAP, MS Navision ili drugi programi)
 • Računovodstvena podrška na licu mjesta ili na daljinu za upravljanje vršnom potražnjom ili uskim grlima
 • Mjesečne, prilagođene analize, uključujući poslovne analize i kratkoročne izvještaje o dobiti i gubitku
 • Sigurna rješenja za elektroničku razmjenu podataka, prijenos dokumenata, arhiviranje dokumenata i back-up podataka (arhiviranje)
 • Rješenja sučelja za učinkovit prijenos podataka iz uzvodnih (ERP) sustava
 • Platni promet i opomene
 • Stalna usklađenost s PDV-om i zbirna izvješća
 • Izrada godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća prema HSFI i MSFI
 • Računovodstvo na gotovinskoj osnovi
 • Analiza godišnjih financijskih izvješća uključujući usporedbu sektora industrije
 • Računovodstveni savjeti u skladu s lokalnim i međunarodnim standardima
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Vladimir Barbić
  Senior Manager
Let's get in touch!
Kontakt