We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Porezno savjetovanje > Porezni sporovi

Veći uspjeh kod poreznih sporova i arbitraža iz jedne ruke

Nejasnoće nastaju kada složene korporativne strukture djeluju u okruženju koje karakterizira veliki broj poreznih propisa koji se stalno mijenjaju. One, kao i različita tumačenja koja su usvojila nacionalna porezna tijela, mogu dovesti do poreznih sukoba i dvostrukog oporezivanja. Sposobnost tvrtke da upravlja takvim situacijama izuzetno je važan faktor, posebno na međunarodnoj razini.

Surađujemo s vama kako bismo se uhvatili u koštac s tim izazovima i osiguravamo da iz jednog izvora dobivate savjete vezane uz materijalno porezno i procesno pravo. Koristeći naše veliko iskustvo u međunarodnim poreznim pitanjima, pronaći ćemo pravo rješenje za vašu specifičnu situaciju. Besprijekorna suradnja stručnjaka LeitnerLeitner-a i odvjetničkih društava jamči najbolju dostupnu podršku – bez neučinkovitosti i gubitaka koordinacije.

Naše usluge

 • Podrška nacionalnim i prekograničnim nadzorima poduzeća (zajednički nadzori)
 • Upravljanje/pomoć u nacionalnim žalbenim postupcima
 • Ishođenje obvezujućih i neobvezujućih mišljenja Poreznih tijela
 • Ishođenje bilateralnih i multilateralnih odluka (npr. Sporazumi o transfernim cijenama (APA))
 • Rješenja za prekogranične porezne neusklađenosti, posebno za transferne cijene, pripisivanje dobiti stalnim poslovnim jedinicama, preseljenje funkcija (poslovno restrukturiranje)
 • Podrška za bilateralne i multilateralne postupke međusobnog dogovoranja (MAP) i arbitražne postupke
 • Savjeti o strategiji procesa (npr. izbor optimalne pravne osnove za postupke međusobnog dogovora i arbitražne postupke, interakcije između nacionalnih žalbenih postupaka i međunarodnih mehanizama za rješavanje sporova)
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Ante Pavić
  Porezni savjetnik | Partner
Let's get in touch!
Kontakt