We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
News > recent tax developments 12/2022

recent tax developments 12/2022

Bilten – 01.12.2022

Pretporez po računu dobavljača koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama (tzv. ulazni R-2 račun) može se odbiti tek kada je račun plaćen

Početkom 2022. godine, Europski sud pravde je u presudi u predmetu C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136, donio odluku da pravo na odbitak pretporeza kod računa primljenih od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama nastaje u razdoblju u kojem isporučitelju nastaje obveza obračuna PDV-a odnosno tek u razdoblju u kojem je takav račun i plaćen.

Republika Hrvatska je kao država članica Europske unije obvezna primjenjivati sudsku praksu Suda Europske unije. O obveznoj primjeni predmetne presude svoje Mišljenje je dala i hrvatska Porezna uprava. U Mišljenju je navedeno da se postupanje na način da porezni obveznik, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun, primjenjuje u praksi od 1. prosinca 2022. godine. Prethodno dana tumačenja Porezne uprave suprotna spomenutoj presudi Europskog suda pravde nisu više na snazi.

autori

  • Pavo Djedović
    Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva

Let's get in touch!
Kontakt