We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
News > recent tax developments 10/2022

recent tax developments 10/2022

Bilten – 10.10.2022

Poštovani/a,

krajem rujna 2022. godine, usvojen je dio izmjena i dopuna poreznih propisa. Pregled najvažnijih izmjena i dopuna poreznih propisa koji stupaju na snagu u listopadu 2022. godine dajemo u nastavku.

 

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

 

Stopom PDV-a od 0 % će se oporezivati isporuka i ugradnja fotonaponskih panela (za proizvodnju električne energije) kao i solarnih ploča za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora) u slučaju ugradnje na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe, kao i isporuka i ugradanja solarnih ploča koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine, bila bi i nadalje oporeziva općom stopom PDV-a od 25 %. Retroaktivna primjena stope PDV-a od 0 % na isporuke obavljene prije stupanja na snagu ovih izmjena nije moguća.

Isporuke grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, isporučene do 31.03.2023., će biti oporezive po sniženoj stopi od 5 %.

 

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

 

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak uvedena su povećanja neoporezivih primitaka i to:

  • prigodne nagrade s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje,
  • dar u naravi s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje,
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje tj. najviše do visine 500,00 kuna mjesečno,
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km,
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kn na 10.000,00 kn,
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje,
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje.

Ako su za 2022. djelomično ili u cijelosti iskorišteni do tada propisani neoporezivi iznosi tada se može neoporezivo isplatiti samo razlika do novo propisanih neoporezivih iznosa (osim naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe).

Od 01.01.2023. poslodavac će imati pravo izbora na mjesečnoj razini koju vrstu neoporezive isplate za prehranu će isplatiti, što je prije bilo ograničeno na godišnjoj bazi pa nije bilo moguće kombinirati različite vrste isplata na razini godine. Poslodavac će moći radnicima isplatiti novčane paušalne naknade najviše do 500,00 kuna mjesečno, ili podmiriti troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije do 1.000,00 kuna mjesečno.

Za sva pitanja slobodno nam se i sa povjerenjem javite.
Vaš LeitnerLeitner Team

autori


Let's get in touch!
Kontakt