LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

tax audit advisory

HR 10 000 ZAGREB, Heinzelova ulica 70
t +385 1 60 64-400 f +385 1 60 64-411
e zagreb.office@leitnerleitner.com

Odlično usklađeno u skladu s Vašim potrebama

U LeitnerLeitner-u o svim Vašim točkama dnevnog reda vodi računa Vaša osobna kontakt osoba. Ovisno o postavljenim zadacima traži se pomoć od posebnih stručnjaka čime Vam ukupno znanje našeg poduzeća stoji na raspolaganju. Naša ponuda za pružanje usluga trenutačno obuhvaća 4 poslovna područja koja od zemlje do zemlje mogu varirati. Koje se usluge pružaju u Vašoj zemlji molimo Vas izuzmite iz stranica s detaljnim opisima naših pojedinih ureda.

LeitnerLeitner objavljuje najnovije izvješće o transparentnosti sukladno zahtjevima Zakona o reviziji i Uredbe br. 537/2014 Europske unije o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa
Arhiv

Obračun plaća i kadrovsko savjetovanje
  • Obračun plaća, odnosno dodataka na plaću te naknada umjesto plaća, kao i refundiranje tih naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
  • Specifični savjeti o radnom pravu, Zakonu o radu i oporezivanju (npr. optimiziranje uvjeta zaposlenja, opcija prilikom otkaza i sl.)
  • Asistiranje prilikom platnih revizija Porezne Uprave, zdravstvenog osiguranja ili porezne inspekcije od lokalnih institucija
  • Kreiranje rezerviranja za jubilarne nagrade, otpremnine, godišnji odmor, izvanredno vrijeme u odsustvu, posebna plaćanja, djelomična mirovina i bonusi
  • Savjeti vezani uz oporezivanje i zdravstveno osiguranje naknade izvršnih direktora
Kontakt osoba

Pavo Djedović

Ovlašteni revizor (D, HR, BIH) | porezni savjetnik (D) | Partner

Njemačko, hrvatsko, bosansko i internacionalno porezno pravo, revizija, Due Dilligence, njemački, hrvatski, bosanski...